Engaging with the world

Engaging with the world

Purpose of blog...

"Journalism3portfolio-khatija" is a blog that will comprise of all the work I produce during the course of the year. In my personal journalistic philosophy I have made clear my position on objectivity and its role in journalism as a profession. All the work I produce will be in line with what I believe journalism is all about, thereby reinforcing my philosophy and keeping consistent.

Sunday, July 31, 2011

Imbokodo Iyazenzela

An audio slideshow told in isiZulu about a group of women from the Keiskamma Trust and Arts Project in Peddie, Eastern Cape who make products using local material, felt.

Iqembu labantu besifazana basePeddie beze kwiNational Arts Festival eRhini ngalonyaka ukukhombisa imisebenzi yabo yezobuciko. Lombukiso obizwa nge Felt:Fabric and Feelings uyindlela ephelele yokuziqhayisa ngokuba abasemzansi neAfrica. UKhatija Nxedlana weCue Online ucwaninge lobubuciko balaba abesifazane.

No comments:

Post a Comment